Download Mp3 Murottal Al Quran 30 Juz Imam Abdul Rahman Al Sudais HD Audio

Download Murottal Al Quran 30Juz

Download Mp3 Murottal Al Quran 30 Juz Imam Abdul Rahman Al Sudais

Sekilas Biografi Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais lahir pada tanggal 10 Februari 1960 di Riyadh, Arab Saudi.

Sheikh Abdur-Rahman As-Sudais pada masa kecilnya menghabiskan di Riyadh, kemudian beliau menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar al-Mutsanna bin Haritsah, kemudian beliau masuk ke Ma’had ‘Ilmi (Sekolah Menengah Kejuruan) Riyadh, beliau telah menghafal al-Qur’an pada usia 12 tahun belajar menghafal al-Qur’an dari banyak guru di Riyadh atas bimbingan Syaikh Abdurrahman bin Abdullah Alu Faryan. Beliau lulus dari sekolah tersebut dengan membaca al-Qur’an menggunakan qira’at Hafs dari Ashim pada tahun 1979/1399 H dengan predikat sangat baik, kemudian beliau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada tahun 1408 H beliau menyelesaikan studi magisternya dengan predikat Cum Laude dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Fakultas Syari’ah Jurusan Ushul Fiqih. Setelah beliau menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Umm Al-Qura dengan predikat Cum Laude, kemudian disertasinya yang berjudul Studi dan Penelitian Kitab al-Wadhih fi Ushulul Fiqh karya Abu al-Wafa bin ‘Aqil al-Hanbali dicetak pada tahun 1416 H. Dalam menulis disertasinya beliau dibimbing oleh Prof. Ahmad Fahmi Abu Sanah, dan sidang disertasinya dipimpin oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, Sekretaris Jenderal Rabithah al-‘Alam al-Islami dan Dr. Ali bin Abbas al-Hakami, Direktur Pascasarjana Fakultas Syari’ah Universitas Umm Al-Qura. Beliau mendapatkan gelar Profesor bidang Ushul Fiqih atas penelitiannya dengan judul Permasalahan-permasalahan Ushul Fiqih yang terkait dengan dalil-dalil syar’i yang dipertentangkan Ibnu Qudamah al-‘Azali.

Baik itulah sekilas biografi Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais. Shobat bisa Download Mp3 Murottal Al Quran 30 Juz ini secara Gratis. Semoga shobat juga terbantu dalam menghafalkan Al Qur’an serta mengamalkannya. Aamiin ?  Shobat bisa download melalui masing-masing link di bawah ini. Usahakan jaringan koneksi internet shobat stabil karena file zip/rar nya cukup besar sekitar 1,3GB. Jika terdapat link yang MATI, tolong untuk kirim pesan ke Admin melalui link Contact Us

 

Untuk versi Full download mp3 murottal 30juz shobat bisa download   ⇩⇩⇩  DISINI  ⇩⇩⇩

Download :

Surah  01 – Al-Fatiha   –    Surah  10 – Yunus                               ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 11 – Hud   –    Surah  20 – TaHa                                           ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 21 – Al-Anbiya’    –     Surah 30 – Ar-Rum                          ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 31 – Luqman   –    Surah 40 – Ghafir                                   ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 41 – Fussilat   –    Surah 50 – Qaf                                          ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 51 – Adh-Dhariyat    –    Surah 60 – Al-Mumtahanah      ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 61 – As-Saff     –    Surah 70 – Al-Ma’arij                             ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 71 – Nuh    –    Surah 80 – ‘Abasa                                          ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 81 – At-Takwir    –     Surah 90 – Al-Balad                          ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 91 – Ash-Shams    –     Surah 100 – Al-‘Adiyat                    ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩
Surah 101 – Al-Qari’ah    –    Surah 114 – An-Naas                          ⇩⇩⇩ DONLOAD ⇩⇩⇩

Demikian sharing dari saya tentang Download Murottal Al Quran 30 Juz HD Audio dari Sheikh Abdurl Rahman Al-Sudais. Semoga membantu shobat dalam menghafalkan Al Quran. Aamiin

Jika artikel ini bermanfaat buat shobat bisa tinggalkan Commentar di Bawah ini dan akan lebih bermanfaat lagi jika dapat shobat berkenan share di sosial media shobat. Semoga menjadi salah satu ladang amal jariyah kita semua.
Aamiin.

Update 27 Juni 2020

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain” [/box]

Terima kasih,
Assalamualikum wr wb
Terus semangat dalam kebaikan Fastabiqul Khoirot. ???

Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. [Sayidina Umar bin Khattab]

You May Also Like

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *